ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Το πρόγραμμα 'Black Sea' είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, ακαδημαϊκού διαλόγου και επιστημονικής ανταλλαγής, για να φέρει
κοντά μελετητές πέρα από τα σύνορα: Ουκρανούς, Ρώσους, Έλληνες, Τούρκους, Γεωργιανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους, Μολδαβούς.
Δεν υπάρχει Ανατολή και Δύση. Υπάρχει ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ. Ας ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δεύτερο Συνέδριο του Προγράμματος της Μαύρης Θάλασσας

Attachment language: English File type: PDF document Conference Call for Papers EN v1
Updated: 22-12-2013 16:20 - Size: 452.8 KB
Attachment language: English File type: PDF document Conference programme EN v2
Updated: 12-05-2014 13:33 - Size: 659.34 KB

Κωστάντζα, 27 Μαΐου-1 Ιουνίου 2014

Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των πόλεων λιμανιών της δυτικής ακτής της Μαύρης θάλασσας, τέλος 18ου-αρχές 20υ αιώνα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)
σε συνεργασία με:
Πανεπιστήμιο Ovidius της Κωστάντζας ,
Πανεπιστήμιο Κάτω Δουνάβεως (Γαλάτσι),
Tο Ναυτικό Μουσείο Κωστάντζας
Το Εθνικό Αρχείο Ρουμανίας, Τμήμα Κωστάντζας και
τα Κρατικά Αρχεία Βουλγαρίας/Περιφερειακό Κρατικό Αρχείο Βάρνα


Πρόσκληση για Συμμετοχή

Το Δεύτερο Συνέδριο του Προγράμματος της Μαύρης Θάλασσας, Η Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη των πόλεων λιμανιών της Βόρειας ακτής της Μαύρης θάλασσας, τέλη 18ου - αρχές του 20ου αιώνα θα λάβει χώρα στο Κωστάντζα στα τέλη Μαΐου του 2014 (Μάης 27-Ιούνιος 1). Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Σχολή Ιστορίας και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ovidius, στην Κωστάντζα. Τις συνεδρίες θα ακολουθήσει διήμερη επίσκεψη στην Βάρνα.

Το πρόγραμμα «Η Μαύρη Θάλασσα και οι πόλεις-λιμάνια της από τον 18ο έως τον 20ο αιώνα. Ανάπτυξη, σύγκλιση και τις διασυνδέσεις με την παγκόσμια οικονομία " περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Θαλής " Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή / και διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας » της επιχειρησιακής δράσης « Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης ", που η συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

Ο σκοπός του συνεδρίου είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας του προγράμματος και να παρουσιάσει κείμενα σχετικά με τις θεματικές της. Το πρόγραμμα στοχεύει στον προσδιορισμό, την ανάλυση και τη σύνθεση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των 20 πόλεων-λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας που συνέθεσαν μια ενοποιημένη αγορά που αποτέλεσε την μεγαλύτερη εξαγωγέα σιτηρών στον κόσμο από τον 19ο αιώνα έως και τις αρχές του εικοστού αιώνα. Τοποθετώντας τη Μαύρη θάλασσα και τα λιμάνια της στο κέντρο της, η ανάλυση διεισδύει στις οικονομικές δραστηριότητες των πόλεων-λιμανιών, της παράκτιας ζώνης και της ενδοχώρας, την ενοποίηση των αγορών και τις διασυνδέσεις με την παγκόσμια οικονομία, πέρα από πολιτικά σύνορα και διαιρέσεις. Οι δεσμοί με την παγκόσμια οικονομία πυροδότησε την ανάπτυξη και τη σύγκλιση των περιφερειακών αγορών. Οι εργασίες που σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου γύρω από του παρακάτω έξι άξονες:
  1. Η Μαύρη Θάλασσα ως μονάδα έρευνας. Θαλάσσιο περιβάλλον και έξι λιμενικά συστήματα
  2. Οι έξι θαλάσσιες περιοχές. Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των είκοσι πόλεων-λιμανιών.
  3. Η μορφή των πόλεων. Σχεδιασμός πόλεων και αρχιτεκτονική
  4. Μάκρο-ανάλυση. Σχηματισμός των μακροοικονομικών στατιστικών σειρών. Σύγκριση με την παγκόσμια οικονομία.
  5. Μίκρο-ανάλυση. Επιχειρηματική ελίτ και οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρηματικές οικογένειες
  6. Συνδέσεις με τη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα επικεντρωθούν στις πόλεις-λιμάνια της δυτικής Μαύρης Θάλασσας (ρουμάνικα και βουλγάρικα), και βασίζονται σε νέες αρχειακές πηγές και τις αναλυτικές και συνθετικές προσεγγίσεις που θα αντλούν από τις αρχειακές πηγές και κριτικές προσεγγίσεις στη υπάρχουσα βιβλιογραφία, τις δημοσιευμένες πηγές και την ιστοριογραφία.

Η γλώσσα εργασίας του συνεδρίου θα είναι βασικά τα αγγλικά, αλλά θα παρουσιάζονται επίσης εργασίες στα ρουμάνικα και τα βουλγάρικα που θα συνοδεύονται από μια εκτεταμένη περίληψη και λεπτομερή παρουσίαση στα αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους:
Constantin.Ardeleanu@ugal.ro (Μέλος της ερευνητικής ομάδας για τα ρουμανικές πόλεις λιμάνια της Μαύρης θάλασσας)
lyberatos@gmail.com (Επιστημονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας για τις βουλγαρικές πόλεις λιμάνια της Μαύρης θάλασσας)

Η Οργανωτική Επιτροπή :

Καθηγήτρια Τζελίνα Χαρλαύτη (Συντονίστρια Προγράμματος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
Ανδρέας Λυμπεράτος (Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών / ΙΜΣ)
Constantin Ardeleanu (Πανεπιστήμιο Κάτω Δουνάβεως, Galati)
Emanuel Plopeanu (Πανεπιστήμιο Ovidius, Κωστάντζα)


Γραμματεία

Δρ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου (Ερευνήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
Μαρία Κωνσταντινίδη (Ερευνήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
Κώστας Καραλής (Διαχειριστής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)


Conference schedule


Tuesday 27/5


Registration 17.00-20.00

Wednesday 28/5


09.30 – 10.00 Welcoming remarks from Gelina Harlaftis, project coordinator and Emanuel Plopeanu, Constantin Ardeleanu and Andreas Lyberatos, local organizers

10.00 – 11.30

Session I – The Black Sea and its port–cities as a unit of academic research
Chair: Emanuel Plopeanu

1. Gelina Harlaftis (Ionian University)
The Black Sea project – the ongoing research

2. Panayotis Kapetanakis (Greenwich Maritime Institute / University of Greenwich and Institute of Historical Research / N.H.R.F.)
The Black Sea: a new diplomatic and economic challenge to the First British Empire (1760–1802)

3. Alexandra Papadopoulou, Socrates Petmezas, George Kostelenos (Bocconi University/ Ionian University)
Studying the economic development of the Black Sea in the long 19th century: The case of the Danubian port-cities

11.30 – 12.00 Coffee break

12.00 – 13.30
Session II – The city and the space
Chair: Constantin Ardeleanu

1. Vassilis Colonas (University of Thessaly)
The architectural expression of Greeks in Romania (19th – 20th centuries)

2. Alexandra Yerolympou, Athina Vitopoulou (Aristotle University of Thessaloniki)
Dynamics of change and spatial development of the Black Sea port cities. Formulating hypotheses, comparing perspectives

3. Vassilis Tselentis (University of Piraeus)
Environmental Considerations pertinent to Port Development and Fisheries in the Black Sea

13.30 – 15.00 Lunch

15.00 – 17.00
Session III – The evolution of Bulgarian port–cities during the 19th century
Chair: Gelina Harlaftis

1. Ivan Roussev (University of Economics, Varna)
The Black Sea port–city on the road of modernization. The first modern attempts in Varna during the 1840s – 1870s

2. Martin Ivanov (Institute of Historical Research, Bulgarian Academy of Sciences)
The Economic and Social Development of Bulgarian Port–Cities: A Macro Analysis, 1880s – 1914

3. Andreas Lyberatos (Institute for Mediterranean Studies / FORTH)
The Greeks of Varna: aspects of political and social demography

4. Vangelis Kechriotis and Ekin Mahmuzlu
The Ottoman archives as a source of information for the ports of the South-western coast of the Black Sea

Thursday 29 May


09.30 – 11.00
Session IV – Trade and shipping at the mouths of the Danube
Chair: Vassilis Tselentis

1. Cristian Luca (The Lower Danube University of Galati, Istituto di Cultura e Ricerca Umanistica, Venice)
Venice's Consul at Kherson Pietro Maria Locatelli’s reports about the international trade in the North–Western Black Sea Ports (1793–1797)

2. Andrei Emilciuc (The Institute of History of the Academy of Sciences of Moldova)
The commerce of Galati and Braila in the reports of Russian officials from the Sulina Quarantine in the 1840s

3. Dimitrios M. Kontogeorgis (University of Athens)
“International” and “National” ports. The competition between the ports of Braila / Galati and Constanta during 1878–1914

11.00 – 11.30 Coffee break

11.30 – 13.30
Session V – Title The evolution of Romanian port–cities during the 19th century
Chair: Andreas Lyberatos

1. Constantin Ardeleanu (The Lower Danube University of Galati)
The economic development of Romanian port-cities. 1829–1914

2. Mariana Cojoc (Ovidius University of Constanta)
Highlights of historical times. The port–city of Constanta at the end of the 19th century

3. Constantin Cheramidoglu (The National Archives of Romania, Constanta Branch)
Aspects regarding the economic life in Constanta (1878–1914)

4. Thanos Pallis, Maria Lekakou, Aimilia Papachristou & Evaggelia Stefanidaki (Research in Shipping and Ports Laboratory/Department of Shipping, Trade & Transport, Aegean University)
Costanza Port: Serving the city and the national economy in post-1989 times

13.30-15.00 Lunch

15.00 – 19.00 Guided tour to the port of Constanta

Friday 30/5


08.30 Departure to Varna
11:00-13:00 Visit to the Regional Archives-Varna,
13:00-14:00 Lunch
14:00- 16:00 Visit to the Museum of History of the city of Varna
16:00- 19:00 Guided tour in the historical part of the city.
19:00 Dinner

Saturday 31/5


9:00- 11:00 Guided tour to the old part of the city of Varna and the port.
11:30 Departure for Balchik
13:00-14:00 Visit to the Historical Museum of Balchik
14:00-15:00 Lunch
15:-17:00 Guided tour in the historical parts of the port-city of Balchik
19.00 Return to Constanţa

Sunday 1/6


Departure of participants